Thông báo


BÁO CÁO THU CHI QUỸ LỚP DỰ KHOÁ CAO HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM 2012


(Từ ngày 21/5/2012 đến hết ngày 04/6/2012)

 

Tổng thu: 24.500.000 (gồm 49 người - theo danh sách đính kèm)

 

Tổng chi:17.282.000 đồng

 

Tồn: 7.218.000 đồng.

 

 

 

Tài liệu mới nhất

CẬP NHẬT 11GOO NGÀY 09/6/2012

 

- Lớp dự khoá CHQLGD 2012 đã có danh sách dự thi. Đề nghị A/C đến VP Viện (lầu 4) hoặc gặp A Tấn (Tổ Trưởng tổ 1) xem. 

 

- Lịch học của lớp: sau ngày thi chuyển đổi, lịch học ôn môn tiếng Anh vẫn tiếp tục; lịch ôn môn Triết học lúc 8 giờ 00 ngày 16/6/2012.

 

- Lớp cảm ơn các A/C (TUYETMAI,VUONG TRUONGXUAN) đã gửi đề cương tham khảo về địa chỉ chqlgd2012@gmail.com 

 

- A/C nhận mẫu tờ bìa bài Thu hoạch và Tiểu luận xin liên hệ BCS lớp.

 

- Đề nghị Tổ trưởng liên hệ BCS lớp nhận D/S tổ của mình.